EKUVOS PROJEKTAI

Jūsų patarėjas aplinkos apsaugos srityje!

INFORMACIJA apie UAB „AT recycling“ planuojamos ūkinės veiklos – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32 Kaunas., poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitą

  

1. PŪV organizatorius: UAB “AT recycling“, į.k. 304835794, R. Kalantos g. 32, Kaunas, tel. 861865369, el.p: andzej.v@gmail.com.

2. Ataskaitos organizatorius: MB „Ekuvos projektai“, Liepų g. 64a-428, Klaipėda, tel.: 861512367, el.p. ekuvosprojektai@gmail.com.

3. Planuojamos ūkinės veiklos pavadinimas, vieta:. UAB „AT recycling“ PŪV – pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas R. Kalantos g. 32, Kaunas.

4. Trumpas planuojamos ūkinės veiklos aprašymas: pavojingų ir nepavojingų atliekų tvarkymas, kuris apima antrinių žaliavų (popieriaus, stiklo, plastiko) elektros ir elektroninės įrangos bei netauriųjų metalų (juodųjų ir spalvotųjų) laužo surinkimą ir apdorojimą bei baterijų ir akumuliatorių surinkimas ir laikymas. Atliekamas vertinimas dėl poveikio visuomenės sveikatai, formuojamos sanitarinės apsaugos zonos.

5. Viešai Ataskaita eksponuojama: Kauno miesto savivaldybės administracijos Petrašiūnų seniūnijos patalpose, esančiose R.Kalantos g. 57, Kaunas bei MB „Ekuvos projektai“ patalpose, Liepų g. 64a-428, Klaipėda. Susipažinti su Ataskaita galima darbo dienomis nuo 2019 m. balandžio 15 d. iki balandžio 30 d., I-IV 08:00-12:00 ir 12:45-17:00 val, V 08:00-12:00 ir 12:45-15:45 val.

6. Viešo visuomenės supažindinimo su Ataskaita susirinkimas įvyks 2019 m. balandžio 30 dieną, 16:30 val.. įmonės veiklavietėje esančiose R.Kalantos g. 32, Kaunas.

7. Pasiūlymus iki viešo visuomenės supažindinimo susirinkimo Ataskaitos klausimais teikti: MB „Ekuvos projektai“, Liepų g. 64a-428, 92101 Klaipėda, registruotu laišku arba įteikiant asmeniškai ar el. paštu ekuvosprojektai@gmail.com.

8. Sprendimą dėl PŪV galimybių priimanti institucija: Nacionalis VSC Kauno departamentas (K. Petrausko g.24, Kaunas, 8(37)331683, kaunas@nvsc.lt).

PVSV ataskaitą galite peržiūrėti paspaudę žemiau esančią nuorodą:

ATRecycling_PVSC_ataskaita_patikslinta_2021_03_21.pdf